O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Tajmlajn portal zasnovan je na različitim događajima koji su bili značajni za period 1991 – 2015. Svaki događaj se može povezati u jednu ili više vremenskih linija i sadrži kratak opis u vidu vesti i najmanje dva različita ili suprotna relevantna izvora, koji potiču iz štampanih medija, radijskih ili TV stanica. Tajmlajn će sadržati najmanje 5000 događaja i više od 20.000 izvora. 

Projekat vodi Ebart, zajedno sa partnerima - nedeljnikom NIN i bibliotekom Vladislav Petković Dis iz Čačka. 

Cilj projekta

Ideja na osnovu koje je nastao projekat Neizvesna prošlost – Vremenska linija (Tajmlajn) 1991 – 2015 bila je je da se, kroz stvaranje novog digitalnog nacionalnog i lokalnog multimedijalnog arhiva doprinese povećanju kvaliteta istraživačkog novinarstva i kredibilitetu medija u Srbiji. Takođe, namera Tajmlajna je i da se uveća medijska i digitalna pismenost, što bi građanima omogućilo da analiziraju i procenjuju medijske poruke i prepoznaju uticaj medija na demokratske procese. Ovaj projekat sprovodi Ebart, zajedno sa partnerima - nedeljnikom NIN i Gradskom bibliotekom Vladislav Petković Dis iz Čačka, a finansiran je sredstvima Evropske unije. Autor projekta je osnivač Ebarta, Velimir Ćurgus Kazimir.

Tajmlajn portal zasnovan je na različitim događajima koji su bili značajni za period 1991 – 2015. Svaki događaj se može povezati u jednu ili više vremenskih linija i sadrži kratak opis u vidu vesti i najmanje dva različita ili suprotna relevantna izvora, koji potiču iz štampanih medija, radijskih ili TV stanica. Određeni događaji su dodatno ilustrovani karikaturama i fotografijama.

Aktivnosti

Tokom protekle dve godine, od kako je započeta realizacija Tajmlajna, istraživački tim Ebarta, koji su činili medijski eksperti, sociolozi i istoričari, pregledao je više od 250.000 novinskih strana, odslušao više od 600 sati radijskog i odgledao oko 1000 sati TV programa. Rezultat ovog rada je više od 2.000 odabranih događaja i oko 10.000 unetih izvora za period 1991 – 2000. U narednih godinu i po dana, proces stvaranja Tajmlajna će se nastaviti odabirom najvažnijih događaja iz perioda od 2001. do 2015. godne, čime će biti sakupljeni medijski sadržaji nastali tokom svih 25 godina. Na kraju ovog procesa, Tajmlan će 2021. godine obuhvatati najmanje 5.000 događaja i više od 20.000 izvora.

Pored nacionalnog Tajmlajna, izrađena je i lokalna vremenska linija koja obuhvata događaje značajne za Čačak, a tu vremensku traku izradila je Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis iz Čačka. Uloga nedeljnika NIN i kompanije Ringier Axel Springer Srbija biće da pruže podršku objavljivanjem feljtona, baziranih na građi prikupljenoj tokom projekta.

Tajmlajn je dostupan na adresi tajmlajn.net

Sektor
  • Digitalna tehnologija
  • Demokratija i ljudska prava
EuropeAid referenca
EuropeAid/154831/DD/ACT/RS
Komponente
  • Nacionalni tajmlajn 1991-2015.
  • Lokalni tajmlajn 1991-2015. za Čačak
  • Promocija nacionalnog i lokalnog tajmlajna
Grad / Region
Beograd, Čačak / Srbija
EU donacija
293.856 €
Vreme implementacije
Decembar 2017. - Jun 2021.
Korisnik
Novinari, istraživači i studenti iz oblasti društvenih nauka, mladi u Srbiji i regionu, čitaoci Blica i NIN-a
Implementiran od strane
Ebart Medijska dokumentacija